4 days ago

Obwieszczenie – treningi z rosyjskiego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.wyjazdy-integracyjne.com.p read more...

4 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z rosyjskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

4 days ago

Zawiadomienie – szkolenia z ekonomii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.zarzadzan read more...

5 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z pedagogiki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...

5 days ago

Decyzja – szkolenia z prawa prasowego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

5 days ago

Informacja – szkolenia z estońskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

6 days ago

Anons informacyjny – treningi z adrogologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.motywowanie.com.pl/?certyfikowane-narze read more...